DDoS Community

Discussion on: הגיק היומי:SSG מנוע לבניית אתר סטטי

Collapse
y_rosen profile image
yisrael rosen Author

אני לא מדבר על אפליקציית ריאקט וכדו'
אלא לרנדר בצד שרת את כל האתר בכל פעם כשכותבים את התוכן
ולא לרנדר כל דף בכל בקשה מחדש.
אין כאן API בכל הסיפור כל כל הדפים כבר מרונדרים, ולרוב לא צריך כמעט JS.

במקרה של בלוג סטנדרטי או אפילו אתר חדשות קלאסי אין רינדור נוסף בדפדפן בגלל שזה דף שרונדר לפני שעתיים ולא לפני 2 שניות, ואין סיבה שהצד שרת יאסוף את כל המידע מחדש מהמסד נתונים בכל בקשה.

הנה לדוגמה האתר של letsencrypt
יש בו רק קובץ js קטן, כל השאר זה HTML+CSS
אין סיבה לאחסן כזה אתר בוורדפרס
ולבנות את כל הדפים לבד עם HTML+CSS זה קצת מיותר.

Collapse
y_rosen profile image
yisrael rosen Author

הנה עוד כמה אתרים שמשתמשים במנוע SSG
כמובן שלפעמים צריך לשלב API דינמי, למשל למנוע חיפוש באתר.
kubernetes.io
vote.gov
docs.datadoghq.com
blog.getbootstrap.com