DDoS Community

Discussion on: code server חזרה לפיתוח בלקוח רזה

Collapse
y_rosen profile image
yisrael rosen Author

אפשר להעתיק/להדביק בדיוק כמו בIDE לוקאלי.
אין ממשק להעלאת קבצים, אם הייתי רוצה לעלות קבצים כנראה הייתי עושה את זה דרך גיט, אבל כמעט הכל אצלי נמצא בשרת.