DDoS Community

Discussion on: איך בוחרים שפה ראשונה למתחילים?

y_rosen profile image
yisrael rosen Author

זה בדיוק הנקודה
זה צורת מחשבה, אחרי שקולטים את הצורת מחשבה יותר קל ללמוד את השפה השניה, ואם יש בעיה במעבר משפה לשפה זה בעיקר בלמידה של ההבדלים בין השפות, אבל הקושי העיקרי נמצא בשפה הראשונה, לכן כדאי לבחור בשפה הכי קלה ונטולת פיצ'רים מתוחכמים (מונחה עצמים למשל) ובסופו של דבר אין כאן הרבה זמן ש"מתבזבז", כי המעבר לשפה המתאימה לתחום שהתלמיד החליט להתמקד בו, לא אמורה לקחת מדי הרבה זמן, ואדרבה אם הוא מתחיל מJS לצורך העניין קשה לו לבחון שפות באופן אובייקטיבי אחר כך, כי הוא כבר קבור באקו-סיסטם.